Perkembangan teknologi menjadikan hampir semua bidang kehidupan berubah....